Nyheter

SD får vågmästarroll i kommunstyrelsen

Nyheter Sverigedemokraterna kommer att få en delikat vågmästarroll i kommunstyrelsen.

Hans-Göran Johansson (C) förreslås få förnyat förtroende som kommunstyrelsens ordförande.

I alla fall om valberedningens förslag till ny styrelse går genom vid nästa kommunfullmäktige den 12 december.
Men det valtekniska samarbetet mellan (S), (V) och (MP) gör att Alliansen inte längre har egen majoritet i kommunstyrelsen.
Detta läge skulle kunnat undvikas om valberedningen valt att föreslå 11 eller 15 personer till nya styrelsen. I stället väljer man att stå kvar på 13 personer och då blir fördelningen mellan (S), (V) (MP) och Alliansen 6–5. (SD) får med sina två mandat utslagsröst i kommunstyrelsen

Valberedningens förslag till ny kommunstyrelse ser ut som följer.
Efter de förslagen på ordinarie ledamöter finns föreslagna ersättare.

Anne Karlsson (SC)

 • Hans-Göran Johansson (C), ersättare Mikael Karlsson, (C).
 • Gabrielle Davidsson (C), ersättare  Bengt Einarsson  (C).
 • Gottlieb Granberg (M), ersättare Terje Freij (M).
 • Tobias Pettersson (M), ersättare Agnes Johansson (M) .
 • Håkan Johansson  (KD), ersättare Patrik Ekvall (KD)
 • Malin Ekman (L) ersättare Runar Eldebo (L).
 • Azra Muranovic (S) ersättare Susanne Andersson (S).
 • Pär AJ Persson(S) ersättare Matilda Kauppinen (S)
 • Bo Svedberg (S) ersättare Åke Vilhelmsson (S).
 • Anette Myrvold (S) ersättare Britt-Marie Sellén Nilsson (S).
 • Jörgen Skärin (MP) ersättare Anders Jansson (S)
 • Anne Karlsson (SD), ersättare Johan Nissinen (SD)
 • Bengt Lundström (SD) ersättare Boo Karlsson (SD).

Valberedningen kommer att föreslå att Hans-Göran Johansson (C) blir vald till kommunstyrelsen ordförande och att Gottlieb Granberg (M) blir 1 vice ordförande.

Till andre vice ordförande föreslår valberedningen Azra Muranovic (S).

Taggar