Nyheter

Skolbesöket inspirerade till frågeställning i Riksdagen

Nyheter Riksdagsledamoten Johanna Haraldsson gästade nyligen Värnamo och den kommunala vuxenutbildningen på Västra skolan.

Johanna Haraldsson blev inspirerad ev sitt besök i Värnamo och ställer nu en fråga i riksdagen,

Besöket inspirerade tydligen Haraldsson. Hon har nu författat en fråga som hon ska ställa i riksdagen till ansvariga statsrådet Anna Ekström.

Det var den 25 september som Haraldsson besökte Västra skolan. Under några timmar besökte hon klassrummen och var bland annat med på en SFI-lektion. Hon fick även tillfälle att ta en fikapaus med lärarna på skolan.

I samband med besöket framkom det att mindre kommuner ofta har problem att att få till utbildningar sin matchar arbetsmarknadens behov. Ett ämne som är rykande aktuellt i Värnamo kommun. Där skriker företagarna i princip efter arbetskraft med rätt sorts utbildning.

Utifrån vad som framkom vid besöket i Värnamo har hon skrivit en skriftlig fråga till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Frågan som hon nu hoppas få svar på är: Vilka initiativ tar statsrådet och regeringen för att underlätta för kommuner att ha en bredd när det gäller yrkesvuxutbildningar?

Vidare skriver Johanna Haraldsson:

I dag finns det problem med matchningen på arbetsmarknaden. Trots att drygt 300 000 personer står utan arbete finns samtidigt ca 100 000 platser som väntar på att tillsättas – om arbetsgivarna hittar någon med rätt kompetens. Utifrån detta är den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar på Kunskapslyftet oerhört viktiga. Genom satsningar på yrkeshögskola, folkhögskola, komvux och yrkesvux erbjuds människor en möjlighet att ställa om och få de kompetenser arbetsmarknaden efterfrågar.

Till 2019 förväntas antalet platser på yrkesvux ha ökat till drygt 28 000. Detta är i grunden bra. Ett problem som kommunerna vittnar om är dock att mindre kommuner har svårt att arrangera utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Ofta begränsas kommunerna i stället till de utbildningar som finns på den kommunala gymnasieskolan.

Återstår nu att se vilket svar Johanna Haraldsson får och om detta svar i förlängningen kan påverka vuxenutbildningen positivt i Värnamo.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *