Nyheter

Simkunnigheten minskar i kommunen: ”Oroväckande”

Nyheter Simkunnigheten bland kommunens skolbarn blir sämre, visar de senaste siffrorna. 

Simkunnigheten bland kommunens skolbarn blir sämre, visar de senaste siffrorna. Bild: Pressbild

Under tekniska utskottets sammanträde informerade Emma Edelin, enhetschef i Värnamo simhall, om verksamheten efter pandemin samt presenterade statistiken över årskurs 2 års simundervisning under 2020/2021. Statistiken visade att under läsåret 2020/2021 klarade totalt 56 procent av alla barn i årskurs 2 målen 25 meter liksidigt bröstsim och 10 meter ryggsim, 2019/2020 klarade 78 procent av barnen målen och 2018/2019 77 procent.

– Varför vi tror det är färre barn som klarar målen 2020/2021 kan ha flera faktorer. Pandemin hade en stor påverkan. Eleverna har under detta året inte kunnat öva på ”fritiden” vilket har påverkat deras vattenvana och hur snabbt de kan ta till sig siminstruktioner. Många elever missade sin simundervisning. Det var hög frånvaro hos eleverna men även på simlärare och lärare på skolorna som gjorde att vissa lektioner behövde ställas in av olika anledningar. En annan faktor kan vara att vi ändrade målen för årskurs 2 under höstterminen 2020. Tidigare var målen att: hoppa i på djupt vatten följt av 25 meter liksidigt bröstsim. I dag är målen: simma 25 meter liksidigt bröstsim samt 10 meter liksidigt ryggsim. Man tog alltså bort hopp på djupt vatten och lade i stället till 10 meter ryggsim. Detta beslut gjordes tillsammans med idrottslärarna i kommunen för att man sett att barnen hade det svårt med ryggsimmet i senare årskurser. Eleverna har under detta året heller inte kunnat öva på ”fritiden” vilket vi också tror är en bidragande faktor, säger Emma Edelin.

Statistiken väckte känslor hos politikerna.

– Vi har en resa att göra för att få upp statistiken mot 80 procent igen. Även om pandemin har drabbat det hela mycket så är det väldigt oroväckande, säger utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

– Det här är väldigt oroväckande eftersom vi har mycket vattendrag, åar och sjöar i kommunen. Jag vill skicka med till BUN (barn- och utbildningsnämnden) att barnen behöver lära sig simma i sjöar. De måste ha de kunskaperna, säger utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S).

Taggar