Nyheter

Sex drabbade vid operationer

Nyheter IVO, Inspektionen för vård och omsorg, meddelar beslut i sex ärenden som inträffade 2012–2016 och gäller fall där en ortopedläkare, då verksam vid Värnamo sjukhus, opererat.  

Det handlar om den läkare som regionen inte längre har som anställd.

Alla har drabbats på något sätt – några har fått opereras om och några har fått bestående besvär.

IVO bedömer att Region Jönköpings län har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelserna, att slutsatserna är rimliga och adekvata och att det inte finns några särskilda omständigheter i utredningen som kräver ytterligare åtgärder.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *