Nyheter

Seger för bevara landsbygdsskolorna

Nyheter Nu verkar det som att  nätverken för landsbygdsskolorna i Värnamo kommun vinner och skolklasserna får vara kvar.

Nätverket ”Utveckla landsbygdsskolorna som f-6-skolor” har haft ett möte med företrädare för för BUN, barn- och utbildningsnämnden med dess förvaltning.

Tanken har varit att flytta årskurs 4 till 6 till de större skolorna från Kärda, Hånger, Gällaryd, Fryele och Horda.

De aktuella skolorna som skulle ta emot fler elever skulle i så fall vara Exposkolan i Värnamo och mellanstadiet i Bor. Runt ett 100 tal-elever skulle i så fall bli berörda.

• Glada föräldrar
Emma Söderhjelm är en av dem som kämpat för att bevara landsbygdsskolorna–
– Vi är jätteglada och tacksamma att man lyssnat på oss, säger Emma som bor i Fröset och skolan närmast man bor är den i Hånger.
Hon ser många fördelar med skolor på landsbygden där alla känner alla och man kan verkligen ha en fin profil på en skola.
Bland mycket positivt noterar hon att Värnamo kommun har en landsbygdsutvecklare och att man är mån om landsbygden.

• Maria Johansson förklarar
– Inget beslut har ju tagits tidigare utan det har varit en pågående diskussion kring utredningen. Nu har presidiet och förvaltningsledning haft en inledande dialog med företrädare för föräldrar där vi fått förklara varför utredningen kring organisation initierades och föräldrar fick förmedla den oro de känner för byn och bygden om mellanstadiet flyttas, säger Maria Johansson.
– Nu pratar vi istället om hur skolan kan utvecklas och hur en likvärdig utbildning ska säkras. Vi kommer kalla till fortsatt dialog till våren.
– Presidiet är enig att inte gå vidare med frågan men detta ska diskuteras på nämnden i december.

 

Fryele, en av landsbygdsskolorna

Taggar