Nyheter

Så tänker politikerna om tågplanerna

Nyheter Flera toppolitiker kommenterar beskedet om höghastighetsjärnvägen.

Flera toppolitiker kommenterar beskedet om höghastighetsjärnvägen. Arkivbild: Pixabay

I början av veckan lämnade Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna in en gemensam motion till riksdagens trafikutskott där man säger nej till satsningen på den höghastighetsjärnväg som var tänkt att gå genom bland andra våra kommuner. Beskedet har väckt känslor hos några av kommunens politiker.

Mikael Karlsson (C):

– Jag tror att det är ett sorgligt beslut för Sverige, både för hållbarhetsfrågan och mobilitetsfrågan, i och med att de har ändrat inriktning mot att rusta upp den järnväg vi har. I Sverige har vi fördubblat tågresandet sedan 1990-talet men systemet har sett likadant ut. SJ har gjort en jämförelse mellan höghastighetståg och bil. Om man sitter två personer i varje bil skulle motorvägen behöva ha 15 filer för att kunna jämföra sin kapacitet med ett höghastighetståg. Det är inte rimligt att tänka sig att ersätta tåg med bilar. För mig är det här ett storstadsbeslut där man struntar i konsekvenserna för mindre samhällen. Jag tror att det här är ett förödande slag för svensk infrastruktur och jag ser det här som ett sätt att kapa benen på vårt näringsliv. 

Tobias Pettersson (M):

Det har länge varit känt att partiet nationellt har varit kritiska till höghastighetsjärnväg. Argumentet nationellt är att det tränger undan annan nödvändig utbyggnad och underhåll av befintlig järnväg och infrastruktur. Lokalt och regionalt är vi trots detta fortsatt positiva till höghastighetståg och anser att det är viktigt för utvecklingen av vår region, inte minst när det kommer till kompetensförsörjning för företag i vår kommun och vårt företagsamma län. Jag och Moderaterna i Värnamo kommun kommer fortsätta driva frågan och anser det beklagligt att man nationellt inte fortsätter förverkligandet av det framgångsrika arbetet som flera av våra lokala företrädare under många år drivit och verkar för. Det är viktigt att den nya regeringen intensifierar arbetet för att rusta upp vägar och befintliga järnvägsnät, men vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Upprustning och utbyggnad av befintlig infrastruktur i närtid och samtidigt fortsätta planera för framtiden genom höghastighetsjärnväg. 

Camilla Rinaldo Miller (KD):

Jag hade önskat att man vågat fortsätta jobba vidare med höghastighetsjärnvägen. Att lappa och lagga på gammal teknik är i längden inte lönsamt och försvarbart. Men såklart måste den befintliga järnvägen fungera men jag tror att vi i framtiden behöver kunna erbjuda höghastighetståg för att hela landet ska leva och utvecklas, så jag tycker inte om beskedet även om det tyvärr inte var oväntat att det skulle komma.

Azra Muranovic (S):

– Våra tåglinjer är fyllda till bredden och vi behöver möjliggöra en ökad kapacitet, både för persontransporter men även för godstransporter, men det handlar även om klimataspekten. Det här är ett jättesvek. Jag tycker det är tråkigt att varken M eller KD har hörsammat vad deras kollegor i länet uppfattat vad det här kommer att bidra till tillväxten. En sådan här satsning kan bidra med stora pengar till länet och till Värnamo kommun och det skulle bli ett lyft för hela södra Sverige, säger Azra Muranovic (S). 

Taggar