Nyheter

Revidering av VA-planen

Revidering av VA-planen

Nyheter Kommunens VA-plan är ett digert dokument på cirka 400 sidor som handlar om kommunens vatten och avlopp.

Kommunen ska nu ge ut en kortare och mer lättförståelig version av VA-planen.

I planen beskrivs hur kommunens vattenförsörjning ska se ut i framtiden. Bland annat vad som krävs för att säkra kvalitén av dricksvattnet.

Planen är indelad i fyra delar,  VA-plan ,VA-översikt , VA-dagvattenhantering samt VA-strategi

Men 400 sidor med tunga fakta är lite väl magstarkt för att allmänheten ska kunna få nått grepp om vad det handlar om. Nu har kommunstyrelsen beslutat att det ska ges ut en reviderad version av planen.

Det innebär en betydligt kortare och mer  lättförståelig version ska av VA-planen ska sammanställas.

Taggar

1 reaktion på Revidering av VA-planen

Men 400 sidor med tunga fakta är lite väl magstarkt för att allmänheten ska kunna få nått grepp om vad det handlar om. Nu har kommunstyrelsen beslutat att det ska ges ut en reviderad version av planen.

Det innebär en betydligt kortare och mer lättförståelig version ska av VA-planen ska sammanställas (se ovan)….

Men si för allmänheten verkar ”alle” planer sig Mörkas…;)

Vissst, e de la roligt i vår kommundel…;)

Alltid, händer det något Nytt som mörkas eller

int vill ses…;) d.v.s roligt nästan jämt…..;/

Kommentarsfunktionen är stängd