Nyheter

Prostatacancer tema för cafékväll

Nyheter Varje år drabbas cirka 10 000 svenska män av prostatacancer. Bara i Jönköpings län handlar det om 500 män som får diagnosen prostatacancer.

Lars-Ove Bengtsson är ordförande i patientföreningen ProLiv.

En cancer som tidigare var det samma som en dödsdom. Men som numera oftast gå att behandla.
Detta under förutsättning att den drabbade söker vård i rätt tid.
Ett enkelt blodprov, ett så kallat PSA-test kan nu nu i tidigt skede avslöja om provlämnaren har cancer eller inte.

Något som patientföreningen ProLiv tagit fasta på.
Föreningen arbetar aktivt i hela Jönköpings län med att stödja drabbade och att informera allmänheten om prostatacancer
– Vi kräver att alla män över 50 år ska få möjlighet att göra ett PSA-test.
– Det ska vara lika självklart som det är med mammografi för kvinnor.
Det menar Lars-Ove Bengtsson som är ordförande i patientföreningen ProLiv.
På onsdagskvällern gästade han Vuxenskolans lokaler i Värnamo för att vara med på ett ”snackcafé” som ProLiv arrangerade.

Träffen vänder sig både till män som behandlats för prostatacancer och andra som kanske just fått ett cancerbesked.
Dessutom är meddrabbade välkomna, det vill säga övriga familjemedlemmar till den som drabbats.
Intresset för detta snackcafé var stort.
Ett 15-tal personer, både män och kvinnor kom till mötet.
– På mötet får deltagarna en chans att utbyta erfarenheter med varandra.
– Alla drabbade har lite olika erfarenheter att dela med sig av, Lars-Ove Bengtsson.
Han berättar att träffarna som hans organisation arrangerar runt om i länet är uppskattade.
– Vi har möte på vår och höst på sex olika platser, så vi täcker hela länet, förklarar Bengtsson.

– Vår förening arbetar över hela länet, förklarar Lars-Ove Bengtsson.

Taggar