Nyheter

Problem med soptömning under sommaren

Nyheter Det är ett antal runt om i kommunen som drabbats av utebliven soptömning

Det nybildade bolaget Samverkan, Återvinning, Miljö (SÅM) har haft en strulig sommar med upprepade fall av utebliven soptömning hos ett antal fastighetsägare. Problemen har funnit såväl på landsbygden som i tätorter. Vidare har det även drabbat flerfamiljshus som har flera soprum, men där endast ett har tömts.

Lars-Erik Andersson på SÅM är medveten om problemet och säger att de arbetar hårt för att inte hamna i samma situation framöver.

– Vi är på det klara med att det kommer att ta lite tid att bygga nya system, säger Lars-Erik Andersson och berättar att de nu håller på att ta fram ett GPS-system så att alla sopkärl finns markerade. Men systemet är inte klart så risken finns att problemet kan kvarstå ett tag.

Vad är det grundläggande problemet?

– Den stora orsaken är att Sandahls har haft svårt att få fram chaufförer under sommaren och att alla vikarier inte har tillräckligt god lokalkännedom. Därför måste vi erbjuda ett underlag för chaufförerna så att de hittar och kan genomföra uppdraget, men vi har en dialog med Sandahls för att få verksamheten att fungera.

Vad gör man om sophämtningen uteblir?

– Vi inser att det blir ett problem eftersom vi inte har några möjligheter till extra turer. De som drabbats får vänta till nästa ordinarie tur och får ställa säckar bredvid sopkärlet. Det är inte bra, men vi kan inte lösa det på annat sätt.

Hur kan de som drabbats bli kompenserade?

– Frågan har inte kommit upp ännu och det är inget vi har diskuterat, men det kan tänkas att vi får kompensera med att inte fakturera för utebliven sophämtning. Inget är bestämt utan vi får ta det i den mån människor hör av sig och beskriver problemen, sedan får vi ta det vidare i vår tur till Sandahls.

Hur ser du på att det kan vara en sanitär olägenhet?

– Vi har inte fått några sådana signaler och vad jag vet har inte kommunens miljöförvaltning hört av sig. Jag inser att det blir bekymmersamt om en soptömning uteblir, det innebär ju att man får lagra sina sopor i fyra veckor. Sett till denna sommaren med sol och värme blir det naturligtvis ännu värre, men det vi kan göra är att arbeta hårt för att detta inte ska hända framöver, avslutar Lars-Erik Andersson.

Taggar