Nyheter

Pastorat redo för allhelgona

Nyheter Utomhusfika och reflexänglar i kyrkogården. Värnamo pastorat planerar för allhelgona.

Tobias Munkholm, Anna Bertilsson och Jenny Arvidsson välkomnar besökare till pastoratets kyrkogårdar under allhelgona.

Pastoratet bjuder på utomhusfika.

Det pågår en febril tankesmedja i församlingshemmet när vi kommer på besök. På grund av rådande restriktioner blir allhelgona lite annorlunda än tidigare.

– Vi öppnar upp kyrkogården så att fler kan komma dit. De flesta av aktiviteterna sker utomhus och vi tror att människor kommer att besöka gravplatserna tidigare, eftersom att människor inte har kunnat närvara på begravningar i år på samma sätt som tidigare, säger Jenny Arvidsson, kanslist på kyrkogårdsförvaltningen.

Under fredag och lördagen finns personal från hela pastoratet samt frivilliga närvarande i kyrkogårdarna.

  Vi försöker cirkulera med personal på både södra och norra kyrkogården. På norra kyrkogården bjuder vi på ståfika och erbjuder sittplatser för de som behöver, och under fredagen står vår kaffevagn på södra kyrkogården. Uppståndelsekapellet är öppet under både fredag och lördag och personal finns på plats, säger Tobias Munkholm, kyrkogårdschef.

Under helgen firas minnesgudstjänster i Värnamo, Nydala och Fryele.

– Eftersom att det är max 50 personer på varje gudstjänst, får endast de närmast anhöriga närvara. De får en inbjudan till att välja mellan fyra olika tider. Under lördagen sker två minnesgudstjänster i Värnamo kyrka och en i Fryele. Under söndagen sker två i Värnamo kyrka och en i Nydala, säger Jenny Arvidsson.

Det arrangeras musikandakter i Värnamo kyrka under fredagkvällen. Pastoratet tänker öppna upp Värnamo kyrka för allmänheten rån och med onsdag innan allhelgona.

– Då kan de som vill komma dit och tända ett ljus för sina anhöriga, säger Jenny Arvidsson.

För att sprida ljus under helgen har pastoratet planer på att smycka minneslunden och södra kyrkogården med reflexänglar.

– Vi har en tanke om att vid minneslunden och södra kyrkogården sätta dit björkar. I träden hänger vi dit reflexänglar som folk kan komma dit och hämta, säger diakonen Anna Bertilsson.

Taggar