Nyheter

Nya namn till nämnderna – så blir det i bun

Nyheter Nu är det dags att bemanna de olika kommunala nämnderna, utifrån det senaste valresultatet och vi inleder med bun, barn- och utbildningsnämnden.

Maria Johansson (c) föreslås bli ordförande i den nya Barn- och utbildningsnämnden.

Kommunens valberedning har nu enats om ett förslag om hur barn- och utbildningsnämnden ska se ut de fyra närmaste åren.

Förslaget ska klubbas av kommunfullmäktige den 12 december.

Alliansen har inför detta personval annonserat att de tänker lägga ner sin röst när det gäller valet av andre vice ordförande.

Men tanke på den cirkus som rådde på förra kommunfullmäktigemötet så kan det komma att ta lång tid för fullmäktige att besluta om alla namnen.

När kommunfullmäktiges ordförande, vice ordförande  och andre vice ordförande vid förra mötet så resulterade detta i en mängd voteringar. Det blev flera slutna omröstningar innan beslut kunde fattas.

Redan nu har Alliansen deklarerat att de tänker rösta blankt när det blir val av nämndens andre vice ordförande. En plats som valberedningen föreslår att Britt-Marie Sellén Nilsson (S) ska få.

Valberedningens förslag ser ut så här:

Ledamöter– ersättare

  • Maria Johansson (C) Rania Khalil (C)
  • Malin Eriksson (C) Maja Ljungqvist (C)
  • Carina Källman (M)   Kjell Karlsson (M)
  • Arben Murati (KD) Sanja Mikulic (KD)
  • Marie Skogefors (L) Karen Wahlin (L)
  • Britt-Marie Sellén Nilsson (S) David Huynh (S)
  • Sandra Adesund (S) Ardita Berisha Cani (S)
  • Sara Mahmoud (S) Emilia Hedin (S)
  • Jerker Friberg (SD) Jan Andersson (SD)

Till ordförande föreslås  Maria Johansson (C), 1:a vice ordförande Carina Källman (M) och till 2:a vice ordförande  Britt-Marie Sellén Nilsson (S)
Representanter för Alliansen lägger ner sin röst vid val av 2:e vice  ordförande.

Taggar