Nyheter

Ny kritik mot Tage & Söner och Bravida

Nyheter Tobias Hörnqvist, vd för VKIAB riktar nu ny kritik till de inblandade i konflikten på Gummifabriken.

Tobias Hörnqvist, vd för VKIAB riktar nu ny kritik mot hur Tage & Söner och Bravida sköter sin konflikt.

Det är huvudentreprenören Tage & Söner samt underleverantören Bravida som haft en pågående konflikt under hösten.

En konflikt som resulterade i att den planerade invigningen av etapp två av Gummifabriken fick skjutas fram på obestämd framtid.

I ett pressmeddelande på fredagen säger nu Hörnqvist att Bravidas beslut att lämna bygget är det sätt som drabbar tredje part mest, det vill säga beställaren, VKIAB,

I sitt pressmeddelande konstaterar Hörnqvist att man normalt vid den här typen av konflikter låter arbetet fortgå och löser konflikten i domstol.
Han skriver: Det kan på grund av olika omständigheter bli diskussion och uppstå oenighet i olika frågor mellan generalentreprenören och underentreprenörer vid stora byggprojekt. I det här fallet har dock oenigheten övergått i en tvist mellan Tage & Söner och Bravida, vilket nu har gjort att Bravida valt att avbryta sina arbeten inom båda sina underentreprenader på Gummifabriken och att lämna arbetsplatsen.

VKIAB är alltså inte inblandade i tvisten mellan generalentreprenören och dess underentreprenör, men försöker hjälpa till med att lösa den då VKIAB kan drabbas som tredje part. Möjligheten att påverka förloppet är dock mycket begränsat, eftersom bara generalentreprenören är avtalspart med VKIAB.

 VKIAB är tydliga gentemot generalentreprenören med att tvisten inte får fördröja färdigställandet av Gummifabriken och att den uppdaterade tidsplan som fastställdes så sent som för två veckor sedan fortfarande gäller.

– Vi följer noga utvecklingen. Även om VKIAB som byggherre och tredje part inte är direkt inblandad i tvisten så tar det här naturligtvis både tid och kraft från vår sida. Det är beklagligt när entreprenörerna tar till så drastiska åtgärder att det riskerar att drabba oss som tredje part. Vi hoppas på en snabb lösning av problemet så att bygget kan fortsätta igen enligt tidplanen och att vi från VKIAB:s sida kan fokusera på att göra Gummifabriken till en mötesplats för alla, säger Tobias Hörnqvist.

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *