Nyheter

Lagastigsåtgärd billigare än beräknat

Nyheter Kommunens omarbetning av övergångstället vid Enehagens skola blev över en kvarts miljon billigare än väntat, visar projektets slutredovisning.

Kommunens omarbetning av övergångstället vid Enehagens skola blev över en kvarts miljon kronor billigare än väntat.

2019 fördelade tekniska utskottet totalt 800 0000 kronor till projektet ”Trafiksäkerhetsåtgärder Lagastigen”: 400 000 kronor fördelades från projektet ”GC-vägar” och 400 000 kronor från projektet ”Trafiksäkerhetsåtgärder GC-vägar”. Dessutom gick Trafikverket in med ett bidrag på 200 000 kronor till projektet, som innebar ombyggnation av refuger på Lagastigen i höjd med Enehagens skola. Åtgärderna gjordes i samband med ombyggnation av skolgården och parkeringslösningen inne på fastigheten. 

”Projektets genomförande har gått enligt planering och medfört säkrare passage för gående och cyklister över Lagastigen i anslutning till stadens största skolområde”, skriver tekniska förvaltningen i sammanfattningen. 

När projektet slutredovisades för tekniska utskottets politiker syns totalsumman på 1 miljon kronor. Totalt har projektet kostat 749 250 kronor att genomföra, vilket innebär ett överskott på 250 750 kronor. 

Tekniska utskottet beslutade att godkänna slutredovisningen samt att reglera överskottet mot projektet ”GC-vägar” för fördelning. 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *