Nyheter

Fullmäktige diskuterar musikaliskt byggförslag 

Nyheter Kommunstyrelsen har sagt sitt. Satsningen på en ny musiksal i Bredaryds skola är ett steg närmare verklighet. 

Kommunstyrelsen har sagt sitt. Satsningen på en ny musiksal i Bredaryds skola är ett steg närmare verklighet. Arkivmontage: David Alin

Vi har tidigare berättat om att en biblioteksflytt i Bredaryd ger kommunen möjligheten att skapa en ny musiksal åt Bredaryds skolelever. När tekniskas utskottet diskuterade frågan i januari månad skickades frågan till kommunstyrelsen. 

På kommunstyrelsens möte i tisdags behandlades frågan. De beslutade att föreslå kommunfullmäktige att utöka projektet ”Ny musiksal Bredaryds skola”, att utöka projektets investeringsbudget med 1 miljon kronor och att barn- och utbildningsnämnden får en utökad driftram för utökad hyreskostnad. 

Taggar