Nyheter

Här är alla politiker i nämnderna

Här är alla politiker i nämnderna

Nyheter Vii presenterar alla politiker som är föreslagna som ordinarie i de kommunala nämnderna.

Föreslagna ordförande med övre raden från vänster: Eva Törn, Haris Sibonic, Glenn Lund och Hans-Göran Johansson samt nedre raden Stefan Widerberg, Arnold Carlzon, Maria Johansson och Filip Andersson

Valberedningen har inför nästa kommunfullmäktige den 12 december namnförslag till samtliga kommunala nämnder.
Kulturnämnden
 • Tommy Sörensen (C)
 • Eva Törn (M), ordförande
 • Dalila Alibasic (M)
 • Xhilda Bushat (KD), 1:a vice ordförande
 • Rune Larsson (L)
 • Senada Besic (S), 2:a vice ordförande
 • Brendan Holden (S)
 • Tore Almgren (S)
 • Martin Alvsveden (SD)

Samhällsbyggnadsnämnden

 • Stefan Widerberg (C), ordförande
 • Göran Pettersson (C)
 • Dieter Wagner (M)
 • Emily Bengtsson (M)
 • Ibrahim Candemir (KD), 1:e vice ordförande
 • Bo Svedberg (S), 2:e vice ordförande
 • Mattias Åberg (S)
 • Birgit Hof (S)
 • Sven-Evert Gunnarsson (SD)

Omsorgsnämnden

 • Katarina Landin (C), 1:a vice ordförande
 • Glenn Lund (M), ordförande
 • Agnes Johansson (M)
 • Margareta Lindahl (KD)
 • Eva Bengtsson (L)
 • Åke Vilhelmsson (S), 2:e vice ordförande
 • Gun-Britt Klingberg (S)
 • Svante Olson (V)
 • Sylvia Friberg (SD)

Servicenämnden

 • Haris Sibonic (C), ordförande
 • Johan Hilding (C)
 • Maria Nyström (M), 1:a vice ordförande
 • Lena Freij (KD)
 • Håkan Andersson (L)
 • Susanne Andersson (S) 2:a vice ordförande.
 • Billy Mähler (S)
 • Milka Cado (S)
 • Boo Karlsson (SD)

Upphandlingsnämnden

 • Laila Sedin (C), 1:a vice ordförande
 • Filip Andersson (M), ordförande
 • Patrik Ekwall (KD)
 • Anders Jansson (S) 2:e vice ordförande
 • Anja Johansson (S)

Kommunstyrelsen

 • Hans-Göran Johansson (C), ordförande
 • Gabrielle Davidsson (C)
 • Gottlieb Granberg (M), 1:e vice ordförande
 • Tobias Pettersson (M)
 • Håkan Johansson (KD)
 • Malin Ekman (L)
 • Azra Muranovic (S), 2:a vice ordförande
 • Pär AJ Persson(S)
 • Bo Svedberg (S) .
 • Anette Myrvold (S)
 • Jörgen Skärin (MP)
 • Anne Karlsson (SD),
 • Bengt Lundström (SD)

Barn- och utbildningsnämnden

 • Maria Johansson (C), ordförande
 • Malin Eriksson (C)
 • Carina Källman (M), 1:a vice ordförande
 • Arben Murati (KD)
 • Marie Skogefors (L)
 • Britt-Marie Sellén Nilsson (S), 2:a vice ordförande
 • Sandra Adesund (S)
 • Sara Mahmoud (S)
 • Jerker Friberg (SD)

Medborgarnämnden

 • Göran Wille Johansson (C)
 • Terje Freij (M)
 • Karl-Mats Bodestad (M)
 • Arnold Carlzon (KD), ordförande
 • Runar Eldebo (L), 1:e vice ordförande
 • Vivi-Ann Roos (S), 2:a vice ordförande
 • Dardan Rizani, (S)
 • Anette Myrvold (S)
 • Katja Ganekind (SD)

Uppdaterat 181207 12.30

Taggar