Nyheter

Fasta rutiner var efterlängtat

Nyheter De flesta som svarade på veckans fråga är nöjda att vardagen är tillbaka efter helgerna

Veckans fråga

Efter trettonhelgen ställde vi frågan till er ”Helgerna är över, nu börjar de så kallade oxveckorna. Vad känner du inför det”?

Vi fick 289 svar och 115 personer (40%) tyckte att det var skönt med vardag med fasta rutiner. Ytterligare 40 röstande (14%) tyckte att det var bra med vardagen även om de sa sig anpassa sig lätt till ledighet.

Sen fick vi de två svaren där 92 personer (32%) menade att de gärna hade haft ytterligare lite ledigt medan 42 stycken (15%) var kallsinniga till frågan eftersom de jobbade alla icke röda dagar.

Taggar