Nyheter

Ett möte med förebyggande arbete i fokus

Nyheter I dag gästade riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) Värnamo stadshus för att lära sig mer om kommunens förebyggande arbete.

Riksdagsledamoten Carina Ödebrink (S) gästade i dag Värnamo stadshus för att lära sig mer om kommunens förebyggande arbete.  [1/3]

Mötet ägde rum i fullmäktigesalen, där representanter från medborgarförvaltningen hade samlats för att utbyta kunskaper med riksdagsledamoten.   [2/3]

Förvaltningschef Fredrik Wallström på medborgarförvaltningen berättade bland annat om akutboendet och det kommande trygghetscentret.   [3/3]

Mötet ägde rum i fullmäktigesalen, där representanter från medborgarförvaltningen hade samlats för att utbyta kunskaper med riksdagsledamoten. 

– När det gäller brottslighet kopplad till gängkriminalitet så gäller det att komma tillbukt med problemet. Det gäller att jobba förebyggande och såväl lokalt som nationellt gäller det att arbetet hänger samman. Det här arbetet är inte bara en fråga för justitieutskottet, utan det handlar även om sociala frågor och utbildningsfrågor. Allt hänger samman och det ska bli intressant att få höra om vad ni har att dela med er av, säger Carina Ödebrink (S).

Förvaltningsrepresentanterna berättade om flera olika plattformar. Bland annat om TSI (tidiga samordnade insatser), SIG (sociala insatsgruppen), det nyöppnade akutboendet, arbetet på fritidsgårdarna och kommunens nya trygghetscenter som öppnar till hösten. 

– Utifrån ett kommunalt perspektiv är det oerhört betydelsefullt att vi har en polisstation så nära intill och vi har en schyst samverkan med polisen. Syftet med att skapa ett trygghetscenter är att jobba ännu mer tajt tillsammans och endast fantasin sätter gränser, säger förvaltningschefen Fredrik Wallström.

Även fältgruppens arbete avhandlades. 

– Det vi kan uppleva som viktigt är att ingripande polis har inte samma koll på ungdomar som områdespolisen har. De arbetar mot samma grupp och vi har gjort mycket allvarssamtal tillsammans med dem, säger fältsekreteraren Maria Rydbeck.

– När vi har kartlagt de unga så ser vi kriminalitet ned i 10-12-årsåldern. Det börjar exempelvis med att ”du ska ta den här väskan till skolan för 500 spänn”, men ungdomen har ju ingen aning om vad de fraktar. Det vi vet i dag är att vi har 20 till 25 ungdomar inom kriminalitet och 50 till 60 ungdomar i ytterkanterna som håller på att plockas upp av gängen. Vi känner ändå att vi tillsammans med områdespoliserna har en god kännedom om de unga och var de rör sig, säger fältsekreteraren Jennie Torstensson.

– Vi ser mycket narkotika, framför allt cannabis och tramadol. Mycket av det härrör sig till ungdomar som har psykisk ohälsa. Där ungdomar finns, där finns narkotika. Det vi ser är att att personer som bor i socioekonomiska områden säljer narkotika. Lättillgängligheten för ungdomar att få tag i narkotika i dag är ett stort bekymmer, säger fältsekreteraren Petrus Älverdal. 

Under en frågestund inhämtade Carina Ödebrink en lista på förslag på åtgärder som tas med i det fortsatta politiska arbetet. Bland annat en satsning på riktade statsbidrag, satsningar på ungdomspsykiatrin och att arbeta för att ändra i sekretesslagstiftningen. 

– Framgångar i det förebyggande arbetet är att göra riktade statsbidrag. Ska man komma tillrätta med problemen måste det finnas pengar som går till att göra de här förebyggande insatserna. Jag vill även se satsningar på psykiatrin. Jag vill att regionen är med och satsar mer på en samverkan med skolan för regionen behöver arbeta med det på ett helt annat sätt än i dag, säger oppositionsrådet Azra Muranovic (S).

– Vår statsminister har varit extremt tydlig med att två av prioriteringarna framöver är att bekämpa gängkriminalitet och minskad segregation i samhället. Utvecklingen vi har haft sedan 80-talet är att samhället har glidit isär, många lever på marginalen och har det sämre nu än för 30 års sedan. Vi måste komma tillbukt med gängkriminaliteten och arbeta ännu mer för att motverka våld mot kvinnor och hedersrelaterade brott. De här prioriteringarna behöver ligga fast och det gäller att fortsätta bygga ut polisväsendet och förstärka samverkan med civilsamhället. Jag är otroligt tacksam för att ni har tagit er tid, avrundar Carina Ödebrink (S).

Taggar