Nyheter

Denise Johansson fick fint pris

Denise Johansson fick fint pris

Nyheter Nu är det klart vem som skulle få omsorgsnämndens stipendium till elev på vård- och omsorgsutbildningen på Vuxenutbildningen i Värnamo.

Denise Johansson och Arnold Carlzon, ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Värnamo.se

Stipendiet delas ut vid varje terminsslut till en elev per avgångsslut. Kriterierna för att få stipendiet är att eleven visat genuint intresse för omsorg och vårdnad och som har ett positivt förhållningssätt och fallenhet för arbetet inom vård och omsorg.
I sin motivering skriver nämnden att ”Denise Johansson under sin studietid visat ett genuint intresse för social omsorg och omvårdnad. Hon är ansvarsfull, lyhörd och har en positiv inställning till undersköterskeyrket. Under APL har Denise varit initiativrik och visat stor empati. Hon har också visat ett utmärkt bemötande mot såväl brukare som mot personal”.  Stipendiet är på 2 000 kronor.
Prisutdelare var Arnold Carlzon, ordförande i omsorgsnämnden.
Taggar