Nyheter

Den nya arenan föreslås byggas på Ljussevekaområdet

Nyheter Kommunstyrelsen beslutade i dag att föreslå kommunfullmäktige att bygga en ny fotbollsarena på Ljussevekaområdet.

Kommunstyrelsen beslutade i dag att föreslå kommunfullmäktige att bygga en ny fotbollsarena på Ljussevekaområdet.

Värnamo kommuns fotbollsarena för spel i superettan, Finnvedsvallen, är i behov av översyn och renovering. Inte något akut i sig, men genom IFK Värnamos avancemang till allsvenskan blev frågan mer akut. Kommunfullmäktige gav därför tekniska utskottet uppdraget att utreda vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kunna genomföra spel på elitnivå.

Utredningen som tekniska förvaltningen har gjort visar olika förslag för en ny fotbollsarena. Utredningen har gjorts i samarbete mellan tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. De olika förslagen har bedömts genom att man har undersökt såväl befintlig användning som funktion, tillgänglighet, påverkan på konflikterande intressen och andra förutsättningar som till exempel markförhållanden och tillgänglighet. Det förslag som kommunstyrelsen nu har ställt sig bakom är att en ny arena byggs på Ljussevekaområdet. Alla partier förutom SD ställde sig bakom förslaget.

– Vi i SD avstod att delta i beslutet om en arena på Ljusseveka då vi känner att det är ett framtvingat beslut. Enligt den information som framkom så var inte den geotekniska analysen klar och man hade satt passus för det i en av att-satserna. Det stora problemet som vi ser det är att det är Värnamos största (enda) vattentäkt. Det finns ett beslut gällande en uppdatering av vattenskyddsföreskrifterna där man enligt protokoll från tekniska utskottet skulle gå ut med en remiss den 1 februari 2021. Denna remiss har stannat upp på grund av rådande pandemi och har inte vunnit laga kraft.  De nya skyddsföreskrifterna är betydligt mer detaljerade och anses utgöra en hårdare prövning enligt miljöbalken. Bland annat framför man att man inte ska ta några onödiga risker inom och angränsande vattenskyddsområde och vi befarar att vattenkvaliteten kan äventyras vid ett arenabygge i Ljusseveka. Det är inte enbart Värnamo innerstad som riskerar en utslagen vattenförsörjning utan även våra kransorter som Ljusseveka försörjer med vatten. Vi anser att vi inte kan ta beslut i ärendet förrän resultatet av den geotekniska undersökningen är klar samt att man även inhämtar länsstyrelsens synpunkter på områdets lämplighet för bygge av arena, säger gruppledaren Jan Cherek (SD).

Fram tills att en ny fotbollsarena finns på plats kommer nuvarande Finnvedsvallen att upprustas för att klara grundkrav för allsvenskt spel, med vissa dispenser från Svenska fotbollsförbundet.

Den beräknade kostnaden för en ny arena är 210 miljoner kronor. Arenan kommer att byggas under åren 2023-2024.

En ny infartsled från Ljussevekaleden och till Ljussevekaområdet samt en ny omklädningsbyggnad för övriga fotbollsplaner i området kommer också att byggas. Både infartsleden och en ny omklädningsbyggnad kommer att vara sidoprojekt till byggnationen av arenan.

Kommunfullmäktige fattar beslut på sammanträdet den 24 februari.

Taggar

9 reaktioner på Den nya arenan föreslås byggas på Ljussevekaområdet

Gärna! Du kan ta kontakt med mig och jag guider dig genom organisation. Vi letar efter handlingar och personer som kan ge dig svar du önskar dig.
Hälsning

Som vanligt prioriterar man fel saker i kommunen. Man måste någonstans använda förnuftet i sina satsningar. Visst är det kul att IFK tagit sig till allsvenskan. Men ärligt talat. Vad är det som tyder på att de kommer att vara kvar framöver?
Bygg i stället en multiarena där flera idrotter kan samlas. Likaså prioritera trafiklösningen i centrum och renovera viadukten.
Politikerna måste släppa sin självgodhet och börja lyssna på medborgarna.
Ni ser ju resultatet av Gummifabriken, går inte att blunda inför. Politikerna var för denna galenskap och satte kommunen i djup skuld decennier framåt. Samtidigt var majoriteten av medborgarna emot.
Resultatet är en mycket dyr satsning som bara används av en mycket liten andel av kommuninnevånarna.
Lägg skattepengarna på satsningar som kan nyttjas av en majoritet av kommunens innevånare och inte bara av en liten klick människor.

Jättebra Haris!
Då kanske du kan ge ett besked om vad Gummifabriken har kostat till dags datum.
Verkar ju som ingen vill ge besked om det.
Vore även intressant att veta när en reservvattentäkt kan börja brukas.B örjade läggas ned 1,8 kilometer rör mot Hindsen, sedan blev det tvärstopp på grund av att man inte kunde rena ytvatten. När i tiden ligger detta? Måste ju vara ett av de mest primära målen för kommunen och dess invånare.
Ganska oroväckande att vara beroende av en täckt. Viadukten är ju ett annat exempel. Det kan ju inte vara någon nyhet att den sjöng på sista versen redan i början av 2000. Ni har haft mycket tid att ta tag i allt det här, men mycket prat och lite verkstad tycker jag präglar Vaärnmo kommun.
Finns fler exempel. Tycker det är dåligt att du tar ett sådant exempel som att dölja sig bakom skärmar. Hade kommunen varit mer transparent med att redovisa vad vi skattebetalare står för tror jag kommunikationen varit lättare

Alla kommunens handlingar är offentliga och du kan få varje information du önskar, aningen själva eller genom en politiker som får din röst vid valet. Du kan, som sagt också själv engagera dig, för demokrati är ändå det bästa vi har i samhället. Du lägger ett antal timmar på att läsa alla handlingar och efter ett tag börjar första att vissa saker ser inte alls som man tror.

Kan man hitta förslag på plan- och detaljritningar på kommunens hemsida? Man är ju nyfiken.

Mycket pengar är det. Förhoppningsvis dock lättare att räkna på ett nybygge än på renoveringen av det ruckel Gummifabriken var. Vore väääldigt intressant att få se slutsumman för det projektet. Hursomhelst, en ny arena kan förhoppningsvis tjäna staden och främst ungdomsidrotten under lång tid. Glöm bara inte viadukten också, kommunen 😉

Vill minnas att gummifabriken startade på en liknande summa. 200-250 miljoner.
Vad det blev i slutändan har väl inte redovisats ännu? Men ligger förmodligen på cirka tre gånger.

Vi har många duktiga experter i Värnamo kommun. Synd att de sitter helt anonymt bakom skärmen och tycker till ett och annat. Engagera dig och höj upp kunskapsnivå bland beslutsfattare.

Kommentarsfunktionen är stängd