Nyheter

Bildspel och tv: Niclas i guldkantad tävling

Nyheter Niclas Ericsson och Stig-Arne Svenson från Värnamo Filatelistförening har varit minst sagt inblandade i en av världens största frimärksutställningar någonsin.

Självaste Kungen var på plats-  [1/8]

Niclas Eriksson från Värnamo visade de så kallas Värnamofrimärkena  [2/8]

Niclas Eriksson fick hela 87 poäng  [3/8]

Lova Eriksson och sonen Astor bor i Stockholm och kom för att studera Niclas exponat.  [4/8]

Stig-Arne Svensson visade brev med svensk luftpost till utlandet.  [5/8]

Ur Stig-Arnes exponat  [6/8]

Fina brev i Stig-Arnes exponat  [7/8]

En liten del av utställningslokalerna.  [8/8]

Den 150-årsjubilerande  engelska frimärksföreningen The Royal Philatelic Society London är äldst i världen och passade på att bjuda in sina medlemmar över hela världen att ställa ut på Stockholmia 2019 i Stockholm.

En hel del från Sverige är medlemmar i denna förnamn förening. Niclas och Stig-Arne är två av dem. Stig-Arne visade sitt berömda exponat om svensk flygpost till utlandet och fick hela 85 poäng. Båda fick även jobba mycket som volontärer under och före utställningen.

Niclas visade ett exponat om Sudan och ett mycket uppmärksammat på en ram om de så kallade Värnamofrimärkena. För det senare fick Niclas hela 87 poäng.

Utställningen lockade 8 000 besökare självaste svenske kungen var invigningstalare.

Totalt var det närmare 400 exponat och försäkringsvärdet för dem lära legat på tillsammans över en miljard kronor. Allra mest kända av allt som visades var den så Gula treskillingen, ett svensk frimärke som bara finns i ett enda exemplar. Värdet uppskattas till minst 15 miljoner kronor. Frimärkets ägs av den kände företagaren Gustaf Douglas.
Niclas Eriksson och Stig-Arne Svensson spelar inte i riktigt samma division men de har byggt upp fantastiskt fria frimärkssamlingar ändå.

Nästa stora utställning med deltagare från Värnamoföreningen inträffar utanför Oslo i slutet av augusti, Nordia 2019. Den är bara 1/4-del så stor som den i Stockholm men den blir säkert intressant även den.

Taggar