Nyheter

Beslutar om renovering

Nyheter Tekniska utskottet har sagt sitt. Kommunfullmäktige beslutar om uppfräschning av Borgenstugan.

Den 1 december 2020 tog Värnamo kommun över Borgenstugan. Det har sedan tidigare varit känt att duschutrymmen och omklädningsdelen är i behov av renovering och 1 miljon kronor har funnits med i investeringsplanen.

I 2021 års investeringsbudget pengarna avsatta och tekniska förvaltningen har för avsikt att påbörja arbetena någon gång under våren 2021 efter att statusinventering, åtgärdsprogram och upphandling genomförts.

Tekniska förvaltningen föreslår härmed att anslagna medel anvisas till projektet för genomförande.

På tekniska utskottets sammanträde diskuterades satsningen.

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige att tilldela 1 miljon kronor ur årets investeringsbudget till renovering av duschar, omklädningsrum med mera i Borgenstugan.

– Det är viktigt att vi kan komma igång med processen. Det handlar inte bara om att rätta till ytorna, utan en genomgripande analys av husets skick, säger Gottlieb Granberg (M), ordförande i tekniska utskottet.

Taggar

Dela