Nyheter

Arbetslösheten ökar svagt

Nyheter Antalet öppet arbetslösa ökar något i såväl Vaggeryds som Värnamo kommun

För mars var siffran för Vaggeryds kommun 153 att jämför med 151 motsvarande månad 2018.

För Värnamo kommun är det nu 365 öppet arbetslösa mot 355 för ett år sedan.

Arbetslösheten i landet som helhet fortsätter att sjunka, men nu finns det tydliga tecken på att minskningen sker i en avtagande takt. I mars var 345 000 personer inskrivna som arbetslösa.  Det är 14 000 färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten har stadigt gått ner i över ett och ett halvt år. Ny statistik från Arbetsförmedlingen för mars visar att antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, men i en allt långsammare takt. I mars är arbetslöshetsnivån 6,9 procent, jämfört med 7,2 procent för ett år sedan.

– Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad, men den stadiga minskning av antalet arbetslösa som vi har haft en längre tid har nu planat ut. Det är ett tecken på att vi har en avmattning i ekonomin och det var något vi räknade med i vår senaste prognos, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under det sista kvartalet 2018 minskade antalet arbetslösa med runt 20 000 personer varje månad, jämfört med samma månad året innan. I mars är den minskningen 14 000.  Den här utvecklingen är i linje med den prognos som Arbetsförmedlingen presenterade i december. Där förutspås en viss ökning av arbetslösheten under 2019-2020.

– Det är fortfarande en stor efterfrågan på arbetskraft, men vi har också många arbetslösa som saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och som behöver komplettera sina kunskaper för att få jobb. Därför är det viktigt att fler arbetssökande påbörjar en utbildning. Det behövs också subventionerade anställningar och arbetsnära aktiviteter som praktik, säger Annika Sundén.

3 300 personer varslades om uppsägning under mars. Det är i nivå med genomsnittet under de senaste tolv månaderna, som ligger på cirka 3 500 varslade per månad.

Taggar

Dela