Nyheter

Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt?

Nyheter Interpellationen från (MP) till samhällsbyggnadsnämnden fick svar under fullmäktigekvällen

Arkivfoto; Jörgen Skärin (MP) är en flitig besökare i talarstolen i fullmäktigesalen

Stefan Widerberg (C) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden lämnar svar till frågande Jörgen Skärin (MP) som har lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige. 

– Slutrapporten är inlämnad så sent som 21 februari. Slutrapporten innehåller bland annat information om luft och miljö. De senaste luftmätningar klarar riktkontroller vid sanering. Åtgärder vid ventilation har gjorts så att värden för inomhusluften klaras. Ny mätning görs i mars. Vi kommer att riskklassas enligt MiFO, vilket är ett program som används vid förorenade områden. Vi kommer att få en dragning i ärendet när allt är klart. Det finns en bakgrundsnivå och det är ny inredning, ny färg, nya mattor som kan ge ifrån sig och det är en väl intrimmad ventilationssystem.

– Man relaterar till tidigare industriell verksamhet. Man skulle ha mindre än 1%, i miljörapporten står det skrivet att man ska ha det så rent som möjligt. De är inte slutredovisa, säger Jörgen Skärin (MP). 

– Nej, arbetet är inte slutredovisa, informationen kommer när det är avslutat, nämner Stefan Widerberg (C).

Interpellationen i sin helhet; ”Gummifabriken en historier berättelse som präglat Värnamo stad genom tiden. Gummifabriken var en industri som använde många kemiska ämnen i sin produktion av gummiprodukter. Gummifabriken var en tillståndspliktig verksamhet för sitt användande av flera hundra kemiska substanser som kontrollerades av myndigheter. Kunskapen och miljöaspekten förändrades med tiden då kunskapen och konsekvensen av de kemiska ämnena som användes i produktion reviderades med tidens gång. Miljöpartiet har haft en stark miljörelaterad inställning till renoveringen av Gummifabriken. Miljöpartiet har tidigt i processen analyserat konsekvensen att renovera och sanera Gummifabriken ur ett kostnadsperspektiv och kritiskt konstaterat att en renovering är alldeles för dyr i proportion till andra alternativ för att skapa visionen kunskap, näringsliv och kultur i samverkan. Demokratisk beslutades i fullmäktige att sanering och renovering av Gummifabriken genomförs. Nu står det en ny renoverad och sanerad Gummifabrik som nu tagits i bruk sedan ett år tillbaka med verksamhet som skall förverkliga visionen den ”kreativa mötesplatsen”.

Värnamos medborgare upplever att det har blivit en lyckad samlingspunkt. I och med att beslutet för en renovering av Gummifabriken som under många år hanterat kemiska ämnen klassade ur miljösynpunkt. Så sattes det upp miljökrav från samhällsbyggnadsförvaltning/nämnd samt länsstyrelse för att tillgodose att Gummifabriken blir sanerad från kemisk industrifastighet till publik fastighet där barn och ungdomar vistas. Detta fastställs genom beslut om kontrollprogram 2010.

Miljöpartiet vill genom denna interpellation säkerställa att det som beslutades i kontrollprogram har genomförts och redovisats i nämnd. Nu när Gummifabriken nu varit i drift ett år. Miljöpartiet var under renoveringen i kontakt med miljöansvarig konsult ang luftmätning och de redovisade resultat som inte var i nivå med vad som påtalas i kontrollplan då. Med hänvisning att etapp två inte var genomförd och att man skall invänta att byggnaden är helt klar och varit i drift ett år då kan man verkligen se om saneringens genomförande är i enlighet med kontrollplanens krav/mål på luftkvalité i byggnaden. Uppfyller Gummifabriken alla krav på miljön som upprättats? Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt?

Taggar

1 reaktion på Är Gummifabriken slutredovisad ur miljösynpunkt?

Hoppla har ni gjort mark prov på minst 3 meter. Gummifabriken är rena gifthuset lyssna på de gamla som jobbat där miljö fanns ej på kartan så mycket gift som ligger under jorden. Arsenik. hydralolja och massa annat. Många av dem som arbetat där säger att det borde bli en parkeringsplats i stället. För att kunna sanera marken krävs mycket jobb giftet som ligger där försvinner inte av sig själv- detta sa en man till mig på ett boende i Värnamo som jobbat hela sitt liv på Gummi började nät han var 14 år i blandningen. Han om nån vet vad som finns under marken. Hoppas verkligen att Miljöpartiet har tagit prov minst 2 meter under jorden.

Kommentarsfunktionen är stängd