Nyheter

57 procent har fått sin första dos vaccin

Nyheter 57 procent av kommunens vuxna befolkning har fått sin första dos vaccin mot covid-19, visar senaste statistiken.

Totalt har 15 372 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 24, enligt nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 57 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. Illustration: Newsworthy

Totalt har 15 372 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 24, enligt nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 57 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en lägre andel än de flesta andra kommuner.

I hela Jönköpings län har 157 208 doser getts ut fram till vecka 24, vilket motsvarar 55 procent av den vuxna befolkningen.

Jämn vaccinationstakt i Jönköpings län

Förra veckan delades totalt 23 064 vaccindoser ut i Jönköpings län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är ungefär lika många som veckan innan. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som nu öppnar upp för lägre åldersgrupper. I Värnamo kommun har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Vaccinationstakten behöver öka något

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha fått minst en dos den 5 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram två gånger.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 88 procent av alla vuxna i Jönköpings län att ha fått minst en vaccindos vid början på september. Det skulle dröja tre månader innan målet nås.

Jönköpings län har vaccinerat färre än de flesta

Totalt har 4 507 250 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 55 procent av landets befolkning, fram tills 24 juni. 33 procent har fått bägge doser.

Taggar