Nyheter

15 fler arbetslösa i kommunen

Nyheter Av Arbetsförmedlingens statistik kan man utläsa att det finns 926 arbetslösa i Värnamo kommun och det är 15 fler än för en månad sedan.

Det handlar om februari 2019 och jämfört med februari 2018 är det en nedgång från 993 till 926 eller i procent räknat 6,7.

I länet som helhet minskade antalet öppet arbetslösa med 5,3 procent i februari jämfört med för ett år sedan.

Allt handlar om inskrivna på Arbetsförmedlingen.  Det finns alltså ett mörkertal i statistiken,

Statistiken följer:

Taggar