Regionen

Gratis isbroddar till äldre

Regionen

Alla pensionärer över 65 år kommer att erbjudas gratis isbroddar. Det har en majoritet av regionfullmäktige beslutat. Allianspartierna var emot detta men motionen från Vänsterpartiet segrade. Kostnaden beräknas till i storleksordningen 10–15 miljoner kronor.