Nyheter

Ulla Gradeens tankar om Karlsdal

Nyheter Ulla Gradeen har skickat in en debattartikel där hon tar upp ämnen som Karlsdal, parkeringshus och förskolor

Ulla Gradeens debattartikel handlar bland annat om Karlsdal, barnomsorg och ett framtida parkeringshus.

Karlsdal och Moderatmotionen:

En egentligen märklig motion. En motion skall ha ett allmänhetens intresse och inte vara en detaljfråga som regleras på annat sätt; något vi S ofta får i oss i debatten trots att vi håller oss övergripande. Hade vi skrivit något liknande hade det varit avslag direkt!   ”ingångna avtal skall hållas”, den meningen är det ingen som är emot, självklart skall avtal hållas det är en rättsäkerhet! Men yrkandet i attsatsen rör ett enskilt ärende. och det framgår inte alls vilket ingånget avtal som avses. Vi har letat men inte funnit något. Är det ett muntligt avtal eller?

På KS sammanträde yrkade Socialdemokraterna att motionen skulle avslås med hänvisning till att Kommunfullmäktige har betslutat, via reglementet, att Samhällsbyggnadsnämnden skall  §1 ” nämnden fullgör kommunens uppgifter inom  plan och byggnadsväsendet” samt inom PBL då också ”ansvara för upprättande, ändring och upphävande av detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner”. När det gäller ändring av detaljplan är det i enklare fall nämnden själv som beslutar, eller så går det vidare till Kommunfullmäktige.

Detta är ingen nyhet. Skall någon annan ordning gälla så måste kommunfullmäktige ändra reglementet. Men enligt gällande beslut (enigt i kommunfullmäktige, det vill säga Alliansen har också ställt sig bakom!) om reglemente och beslutsordning så kan motionen inte annat än avslås.   I sakfrågan vet ni att Socialdemokraterna sedan första diskussionen i nämnden framfört att det inte är aktuellt att ändra användning av den nuvarande grönytan till bostadsändamål. OM det i en framtid behövs är det endast behovet av en förskola som ska kunna ändra markanvändningen. OBS OM !

Bostadsnära grönytor är väldigt viktiga för folkhälsa, trivsel, attraktivitet samt ett viktigt verktyg för klimat och miljö när hastiga stora regn hotar översvämma områden.

Stadsbyggnadsvision, delen Järnvägsområdet med mera. Socialdemokraterna tyckte att detta förslag var ett bra förslag. En vision som innebär att järnvägsstationen och Gummifabriken inte fortsätter bli en baksida. Idag är området mycket trist och inte speciellt inbjudande. Att det behövs en bättre parkeringslösning känner vi alla till. Ett parkeringshus behöver byggas inom överskådlig framtid, lite mer tid för nästa P-hus.

Vi uppskattade också att detta förslag innehöll en bättre markanvändning för handel, bostäder och gemensamma ytor vilket är så viktigt för attraktivitet och god hållbar kvalitet för dem som rör sig i området. Centrala bostäder är det fortfarande efterfrågan på, vad som behövs inom 10-20 år är det ingen av oss som vet, men man kan lätt se en trend. Och, äntligen, så tar också utredingen ansvar för barnens miljö, fler bostäder innebär fler barn.

Redan idag behövs fler förskolor och här finns ett förslag som både täcker behov men också tar klimatansvar med att anlägga en park som samtidigt blir ett översvämningsskydd. Mycket klokt. Vid KS argumenterade vi för att KS skulle föreslå KF ställa sig bakom programmet och ha det med som en del i fortsatt arbete. Efter diskussion blev vi eniga om att invänta övriga planuppdrag som ingår i hela stadsbyggnadsvisionen med flera och en uppdaterad fördjupad översiktsplan för Värnamo stad.

Samt att arbetet inte ska bli liggande. Vi kommer att bevaka detta. Det är kloka elever på omvårdnadsprogrammet. Att de vill berätta om utbildningen  är ju väldigt positivt, tycker jag. Det finns och kommer att finnas ett stort behov av kunnig personal inom omvårdnad. Omsorgsnämnden hade ju till ochmed  en önskan vid senaste KS att få inrätta ett Metodikum (utbildnings/träning för omvårdnadsyrket).

Vi Socialdemokrater har ju i flera olika sammanhang föreslagit åtgärder med förbättringar inom omvårdnadsyrket, arbetstider, arbetsmiljö, tillgång till kompetensutveckling, branschdagar för information, ung-på-helgen för att prova på och se, säkerhet med kompetenta vikarier osv. Ung-på-helgen bifölls ju vilket vi är glada för. I en framtid anar vi att omvårdnadsyrket kommer att få högre krav på medicinska kunskaper och flexibla metoder för att möta efterfrågan på omvårdnad och stöd. Självklart skall både Omsorgsnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden ta tillvara det engagemang som eleverna visar. Förhoppningsvis kommer det därmed kunna starta en etta på Omvårdnadsprogrammet nästa år.

Hälsningar  Ulla Gradeen
S-oppositionsråd Värnamo Kommun

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *