Nyheter

Tryggare anställning för forskare

Nyheter Efter Thomas Strand (S)  påtryckningar – nu ska Sverige även i fortsättningen kunna konkurrera med kunskap och kompetens.

Riksdagsledamoten Thomas Strand från Vaggeryd har länge drivit på för att unga forskare ska få bättre villkor. Nu har arbetet gett resultat. Nyligen beslutade regeringen om en ändring i högskoleförordningen som ger unga forskare tydligare anställningar och en mer förutsägbar karriär.

Redan i april 2014 interpellerade riksdagsledamoten Thomas Strand dåvarande utbildningsminister Jan Björklund om de otrygga anställningsvillkoren för unga forskare.

– På våra statliga universitet och högskolor var 28 procent visstidsanställda under förra året. Otrygga anställningsvillkor är ett stort kvalitetsproblem. I stället för att ha fokus på sin forskning tvingas lärarna spendera tid på att söka andra jobb eller forskningspengar, säger Thomas Strand.

– Det är viktigt med tydliga befordringsvägar och tryggare anställningar för att stärka återväxten av unga forskare. Annars finns det en risk att många, framförallt kvinnor, väljer bort en akademisk karriär och det är ett slöseri med kompetens, både för individen och samhället.

Nyligen beslutade därför den socialdemokratiskt ledda regeringen att göra en ändring i högskoleförordningen och införa en ny tidsbegränsad läraranställning med titeln biträdande lektor. Regeringen föreslår att tiden för anställningen ska vara mellan fyra och sex år, och under den här tiden ska den biträdande lektorn ges möjlighet att meritera sig för att uppfylla kraven för en tillsvidareanställning som lektor.

– Det är mycket bra att regeringen nu lyfter den här frågan och förbättrar villkoren för unga forskare. Det ska finnas trygga anställningar på hela arbetsmarknaden! Att göra forskarkarriären mer attraktiv är en viktig framtidsfråga om Sverige även i fortsättningen ska kunna konkurrera med kunskap och kompetens, säger Thomas Strand.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.