Debatt

Bostadsbristen för studenter debatteras här

Debatt Mattias Peterson,  ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna har skickat in en debattartikel som handlar om studenternas bostadssituation.

Befria studenterna från bostadsbristen!

I sommar har tusentals ungdomar fått glädjebesked om antagning till högre utbildning men för många grumlas också glädjen av oron att inte kunna hitta bostad. Förra året saknades 20 000 studentbostäder vid tiden för antagningsbeskedet.

Sociala medier duggar tätt av föräldrar och ungdomar som frågar rakt ut i sina nätverk: ”Min son har kommit in på, Min dotter är antagen… Känner ni någon som känner någon som har en bekant som… Allt av intresse.”

En del tvingas ge upp drömmen om en högre utbildning, eller i alla fall en viss studieort, på grund av just bostadsbristen. Det drabbar i synnerhet de många vars föräldrar inte har möjlighet att köpa en bostadsrätt. Enligt en undersökning från Novus anser 94 procent av alla svenskar mellan 18 och 25 år att bostadsbristen är det största samhällsproblemet.  Det finns flera skäl till varför bostadsbristen breder ut sig.

Bostadsmarknaden är komplex och påverkas av allt från demografi till konjunktur, ränteläge, arbetskraftsutbud och lagstiftning. Givet allt detta är det ändå svårt att undkomma den fundamentala roll hyresregleringen spelat för dagens katastrofala situation som gör att det byggs för lite hyresrätter, att befintliga bostäder utnyttjas ineffektivt och att rörligheten är alldeles för liten.

Att hyresregleringen har negativa konsekvenser är ett väletablerat faktum bland majoriteten ekonomer, samhällsvetare och oberoende forskningsinstitut. Till och med den statliga myndigheten Boverket har påpekat att systemet skapar bostadsbrist.  Systemets försvarare påstår ofta att alternativet till dagens reglering är en fullkomligt fri hyresmarknad. Som tur är finns det inga seriösa debattörer som förespråkar en sådan lösning.

En bostad är inte vilken vara som helst och det är viktigt med besittningsskydd och regler för hur hyror kan ändras. Fastighetsägarna vill se en stegvis reformering av hyressättningssystemet och värnar ett starkt konsumentskydd. Det skulle framförallt gynna de grupper som idag helt stängs ute.  Bostadsbristen är en ödesfråga både för Sverige och för våra ungdomar. Det är därför dags att ta experternas ord på allvar och göra de reformer som behövs för att avskaffa bostadsbristen. Inga ungdomar ska behöva ge upp sin dröm om högre studier för att bostäder saknas!

Mattias Peterson

Ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna i Jönköpings län