Avlidna

Ruth Blomqvist

Avlidna

Ruth Blomqvist från Bratteborg avled den 4/2 2018. Hon var född den 29/9 1920.

Närmast anhöriga är dottern Miredes Elofsson från Alingsås med familj.