Avlidna

Ingrid Åstrand

Avlidna

Ingrid Åstrand från Klevshult avled den 4/2 2018. Hon var född den 5/6 1924.

Närmast anhöriga är barnen Ingemar, Lisbeth och Ann-Margreth med familjer