Avlidna

Ingemar Åstrand

Avlidna

Ingemar Åstrand, Värnamo, avled den 8 mars 2018. Han var född 7 december 1947.

Närmast anhöriga; makan IngaLill och Emma, Viktoria och Jenny med familjer